top of page

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilikle beraber çok sayıda yerel derneğinin kurucusudur.
İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) (kuruculuk ve yöneticilik)
İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Uzun yıllar yöneticilik)
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği  MAZLUMDER (Uzun yıllar yöneticilik)
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (Kurucusu)
Hukukçular Derneği (2002 yılından bu yana üyelik ve aktivitelere destek)
Uluslararası Hukukçular Birliği (üyelik)
Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği (Kurucusu ve üyelik)
Helsinki Yurttaşlar Derneği (Projelerde işbirliği))
Arabuluculuk Derneği (üyelik)
Adalet Geliştirme Ağı Derneği (Başkan)
Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği AKDER (üyelik)
Çözüme Evet Koalisyonu, Düşünceye Özgürlük Girişim Grubu, Irak’ta Savaş’a Hayır Koordinasyonu, Irak Dünya Vicdan Mahkemesi gibi  farklı görüş ve düşünceden kişi ve kurumların ortak platformlarında yürütülen çalışmalar, temsil, sözcülük vb katkılar

bottom of page